De Nederlandse wet geeft u het recht om online bestellingen zonder opgave van reden binnen 14 dagen te herroepen/annuleren. Op deze wet Koop op Afstand zijn enkele uitzonderingen. Graszoden valt onder één van die uitzonderingen, omdat het product binnen de bedenktermijn kan bederven.

Pionier Graszoden biedt echter de mogelijkheid tot 12 uur voor de dag van bezorging de bestelling te herroepen.